Advies (en onderzoek) - Bouwteam van der Horst

Advies (en onderzoek)

Visuele Inspectie:

Mede door jaren lange ervaring en kennis en inzicht in bouwkundige constructies, is het in 50 % van de gevallen mogelijk om door middel van een eerste visuele inspectie een indruk te krijgen van de plaats en/of oorsprong van de lekkage. eventueel met behulp van simpele hulpmiddelen als een inspectie spiegel)
In vele gevallen is het hiervoor soms noodzakelijk om losse onderdelen te verwijderen die later weer netjes zijn terug te plaatsen.
Mocht het vermoeden aanwezig zijn dat er hak of breiwerk aan te pas zou moeten komen, zullen we over gaan tot het toe passen van een aantal andere opsporingen methoden.

Vochtmeting:

Met een vochtmeter wordt de aanwezigheid van vocht in allerlei materiaal gemeten zoals hout, steen en gips. Is de uitslag hoog ? dan is de kans groot dat er in de nabijheid zich een lek bevind.. ook wordt de luchtvochtigheid in de woning gemeten, uitgedrukt in een percentage.

Hoe werkt het :
De vochtmeter zendt een elektrisch veld uit en meet weerstanden. Zodra de meter op een oppervlakte wordt geplaatst geeft hij een waarde aan. De zgn. vochtwaarde, uitgedrukt in digits.

Steekproefsgewijs wordt er in de/een ruimte op meerdere plaatsen een meting gedaan en deze punten leggen we vast (op schets).
Hierna zal er nauwkeurig worden gemeten, omdat het water (vocht) de elektriciteit geleid, zal de waarde stijgen op de plekken waar zich veel vocht bevind.
Door deze waarden te vergelijken met de referentie punten kunnen we extreem hogere waardes bepalen waar zich dan een lek kan bevinden.

Tevens kunnen door middel van het meten van luchtvochtigheid percentages, de klimatologische omstandigheden in de woning worden vast gesteld.

Endoscopie:

Endoscopie is een methode om lekkages of corrosie op te sporen op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals spouwmuren, onder dakpannen, baden en douchebakken. Met de endoscoop (kleine camera) kunnen we bijvoorbeeld opnames maken onder douchebakken en baden, onder de dakpannen, achter goten, in de spouwmuur, onder d vloer enz.

Hoe werkt het :
De endoscoop is maximaal 5 meter lang met in de kop een camera, deze kan in alle mogelijke richtingen worden bewogen en op moeilijke plaatsen worden gekeken. Op de monitor wordt het beeld ontvangen dat de camera registreert. Lekkage of iets anders gevonden ? we maken er eventueel opnames van of een foto.
De endoscoop is ook voor preventieve maatregelen te gebruiken. We kunnen bouwkundige aansluitingen onderzoeken in spouwmuren waardoor vochtproblemen kunnen worden opgespoord.
In combinatie met temperatuur meting is een zgn koude brug mogelijk op te sporen. (welke condens en dus vochtproblemen veroorzaakt).

Voor de endoscoop zal mogelijk een gaatje moeten worden geboord, en het onderzoeken vergt veel geduld om de camera op de juiste plaats te manoeuvreren.

Binnenklimaat:

Een goed en gezond binnenklimaat is van groot belang voor het welzijn van de mens : de moderne mens brengt ruim 80% van zijn tijd door in een binnenklimaat. Het spreekt vanzelf dat een slechte kwaliteit van het binnenklimaat ongezond is en kan leiden tot uiteenlopende klachten zoals hoofdpijn, benauwdheid en vermoeidheid.

Grootheden welke onder andere van belang zijn : temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie, licht en geluid.

Belangrijk voor de bepaling van de kwaliteit van het binnenklimaat is de relatie tussen temperatuur en luchtvochtigheid.

Een grove indeling voor de relatieve luchtvochtigheid in huis is:

  1. onder 50%: laag
  2. 50 – 60%: matig
  3. boven 60%: hoog

Naarmate het warmer wordt neemt de luchtvochtigheid af. Droge lucht kan leiden tot oa. droge neus en keel. Hierdoor raakteen mens gevoeliger voor virussen ed. Wanneer het koud is, geeft een hoge relatieve vochtigheid het gevoel dat het warmer is. Hierdoor hoeft de verwarming minder aan te staan. Het blijkt dat de klimaat voor bacteriën het slechts is tussen de 40 en 60% RV. Virussen overleven het minst tussen de 45 en 70% RV. Voor mensen met allergie en astma is een RV van 45-55% het prettigst. Het blijkt dat voor een mens het prettigst is tussen de 40 en 60% RV. Een te hoge relatieve vochtigheid kan ook leiden tot benauwdheid.

Behalve klachten over temperatuur en stankoverlast door schimmelvorming (te hoge luchtvochtigheid) kunnen er ook klachten zijn over tocht in een woning. Tocht wordt als hinderlijk ervaren en is het gevolg van ongewenste luchtverplaatsing.
Bepaling van de luchtstroom en windsnelheid kunnen we meten met een universeel meter.